Základná škola Nižný koniec

  • Základná škola bola postavená v roku 1969.
  • rokoch 2008/2009 boli na tejto škole postupne realizované nasledovné investičné aktivity, ktoré boli financované ako z vlastných prostriedkov obce, tak z účelových dotácií zo strany štátu.
  • výmena plynových kotlov za modernejšie a efektívnejšie
  • výmena všetkých okien a dverí na hlavnej budove školy
  • výstavba multifunkčného ihriska s umelým osvetlením v areáli
  • Všetky tieto investície boli v objeme 200 tis. EUR.

Navštevoval som túto základnú školu?