EU projekty

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v Obci Oščadnica bol vypracovaný v roku 2009. Následne sme sa s ním dvakrát v roku 2009 a 2010 pokúšali uspieť pri získaní financií. Podarilo sa to až v roku 2010 v objeme 260 tis. [...]

Protipovodňová úprava toku Dedovka

Projekty na protipovodňovú úpravu toku Dedovka obec vypracovala v roku 2009 a žiadosti o eurofinancie obec predložila v roku 2010 a to až do dvoch fondov ( PL-SK cezhraničná spolupráca a OPŽP ) Projekt bol úspešný v PL-SK cezhraničnej [...]

Rekonštrukcia cesty III. triedy Centrum - Laliky

Projekt rekonštrukcie cesty III. triedy v úseku Centrum - Vyšný koniec, vznikol ako spoločné dielo VÚC ŽSK a Obce Oščadnica v roku 2009 V marci 2010 bola žiadosť predložená na schválenie a koncom roku 2010 ( 17. 11. 2010 ) aj schválená s [...]

Vodovod Biely kríž - Rovne

Výstavba vodovodu Biely kríž - Rovne sa uskutočnila v roku 2009 na základe úspešného europrojektu s rozpočtom 540 tis. EUR Vďaka tejto stavbe bolo v obci dobudované 4. tlakové pásmo umožňujúce napojenie obyvateľov Oščadnice v časti Rovne na [...]