Revitalizácia krajiny - protipovodňové opatrenia v katastri Oščadnice

  • Projekt revitalizácie krajiny sa opieral o štúdiu vypracovanú v roku 2007
  • Následne sa kataster Oščadnice stal miestom pre realizáciu Pilotného projektu ako aj I. a II. realizačného projektu. Ich súčasťou bola výstavba protipovodňových hrádzok v katastri Obce Oščadnica v objeme 230 tis. EUR.

Považujem výstavbu týchto hrádzok za prospešnú?