Rekonštrukcia verejného osvetlenia

  • Projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v Obci Oščadnica bol vypracovaný v roku 2009. Následne sme sa s ním dvakrát v roku 2009 a 2010 pokúšali uspieť pri získaní financií. Podarilo sa to až v roku 2010 v objeme 260 tis. EUR
  • V rámci projektu sa malo  modernizovať cca 400 svietidiel, mali pribudnúť nové lampy, nové rozvodné skrine a celková modernizácia, ktorá by znamenala výrazné energetické úspory pre Obec Oščadnica
  • Žiaľ ,do dnešného dňa sa obci nepodarilo úspešne ukončiť proces verejného obstarávania. Ak sa tak nestane v najbližších dňoch, tak tieto peniaze prepadnú a Oščadnica príde o ne. Bola by to škoda.

Verím, že obec stihne úspešne ukončiť VO?