Materská škola Ústredie

  • Generálna rekonštrukcia , nadstavba o jedno poschodie a modernizácia v objeme 600 tis. EUR sa uskutočnila v roku 2007 vrátane novej vodovodnej prípojky, plynofikácie a modernizácie ČOV.
  • Budova škôlky slúži nielen pre pre škôlkárov, ale aj pre žiakov ročníkov 1 - 4 a púre školský klub.

Páči sa mi táto škôlka?