EU PROJEKTY

  • 1.mája 2004 vstúpila Slovenská republika do Európskej únie. Slovensko mohlo čerpať finančné prostriedky z rozpočtu EÚ ešte pred svojim vstupom. Jednalo sa o tzv. predvstupové fondy ( OUVERTURA, PHARE, CREDO,... )
  • súčasnosti sa nachádzame vo finále  programovacieho obdobia 2007 – 2013, kedy sa dokončievajú schválené projekty ( stavebne, finančne ).termín ich ukončenia je 31. 12. 2015. Vláda SR  vo februári 2014 schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020 http://www.vlada.gov.sk/vlada-schvalila-partnersku-dohodu-na-roky-2014-–-2020/
  • Princíp čerpania finančných prostriedkov z EÚ spočíva v tom, že z celkových oprávnených nákladov na konkrétny projekt je 85 % z peňazí EÚ, 10 % zo štátneho rozpočtu a 5 % z peňazí obce/samosprávy.
  • Prvý úspešný EU projekt pre ľudí z Oščadnice sa uskutočnil v roku 1997 s názvom : Tréning trénerov vidieckej turistiky v regióne Kysúc. Absolventi kurzu získali teoretické ale aj praktické vedomosti týkajúce sa cestovného ruchu a poskytovania služieb súvisiacich s ubytovaním na súkromí. Potom nasledovali ďaľšie projekty... http://www.oscadnica.sk/images/stories/zapisnica-oz-01102010.pdf

Má obec využívať na svoj rozvoj finančné prostriedky Európskej únie?