Cestovný ruch

Tento priestor bude slúžiť na prezentáciu všetkého podstatného čo s cestovným ruchom v obci Oščadnica bezprostredne súvisí. Dotkneme sa minulosti, súčasnosti, ale hlavne budúcnosti.

Zaujímavé Odkazy