Oščadnica 2011 – 2014

V období rokov 2011 až 2014, s presahom až do 31. 12. 2015, sa v obci realizovali nasledovné významnejšie investičné akcie :

Rekonštrucia cesty III. triedy v úseku centrum - Laliky

  • projekt bol v spolupráci VÚC ŽSK a Obec Oščadnica pripravený v období 2009 - 2010
  • projekt bol predložený na schválenie spolufinancovania z programu cezhraničnej spolupráce SR/PL a schválený 17. 11. 2010
  • realizácia stavby v objeme cca 1,2 mil. EUR sa uskutočnila na jeseň 2011

Protipovodňové úpravy toku Oščadničanka v úseku Kozov most - most do Zagrapy

projekt bol v spolupráci SVP š.p. Piešťany a Obec Oščadnica pripravený v období 2009 - 2010

projekt bol schválený na jeseň 2010

realizácia stavby v objeme cca 1 mil. EUR sa uskutočnila na jeseň 2015

Protipovodňové úpravy toku Dedovka

projekt bol pripravený Obcou Oščadnica v období 2009 - 2010

projekt bol schválený na jeseň 2010

realizácia stavby v objeme cca 900 tis. EUR sa uskutočnila na jeseň 2015

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci

projekt s rozpočtom cca 260 tis. EUR bol pripravený Obcou Oščadnica a schválený v období 2009 - 2010

realizácia stavby v objeme cca 180 tis. EUR sa uskutočnila v decembri 2015