Ľudia do roku 1989

Obyvatelia obce podľa súpisu z roku 1715

Jacobus Mravecz; Thomas Szulgan; Josephus Szulygan; Mathias Sulgány; Georgius Sulygan; Jacobus Sulygan; Franciscus Zlajec; Jacobus Niklusz; Andreas Sevczik; Andreas Sevcsik; Jacobus Sevcsik; Michael Sevcsik; Michael Kotlinar; Georgius Knopik; Jacobus Knopik; Simon Knopik;Andreas Révaj; Jacobus Révaj; Paulus Révaj; Nicolaus Révaj; Franciscus Révaj; Jacobus Qvasznovszkj; Paulus Qvasznovszkj; Andreas Pennya; Paulus Penyar; Joannes Penyar; Georgius Baranyov; Simon Szirek; Simon Kucsak; Andreas Kucsak; Casimir Masznicza; Joannes Czambor; Gasparus Spalek; Jacobus Mruszcsak; Mathias Mruszcsak; Joahim Maszarcik; Valentinus Zelenka; Andreas Kozak; Blasius Kozak; Bartholomeus Kozak; Sophia Kozak; Paulus Szkutlicsa; Christophorus Vigriszcsak; Joannes Vigriszcsak; Paulus Maj; Sebastianus Vvaligusa; Jacobus Honek; Michael Kuharcsik; Georgius Moszorak; Albertus Pajzura; Thomas Polyak; Joannes Blahuta; Jacobus Kopacsák; Joannes Jendriszak; Jacobus Ondriszak; Mathias Ondriszak; Andreas Ondriszak; Christophorus Kotrisz; Georgius Gavel; Mathias Gavel; Thomas Gavel; Joannes Flasztyak; Michael Margus; Georgius Margus; Joannes Gelyatko; Jacobus Gergasok; Mathias Drobnjak; Blasius Gelasek; Josephus Didek; Gasparus Didek alias Kotrisz; Georgius Ukalek; Georgius Batorek; Georgius Wresty; Mathias Kercsak; Martinus Kercsak; Joannes Kercsak; Georgius Svanczar.

Zdroj: http://www.geni.sk/supis-danovnikov-v-rok-1715

V roku 1715 prijal uhorský snem zákon o zavedení stáleho vojska v Uhorsku a vyberaní každoročnej vojenskej dane (contributionale). Kvôli jej správnemu rozvrhnutiu boli v rokoch 1715 a 1720 vyhotovené celokrajinské súpisy daň platiaceho obyvateľstva. V nich boli štátom prvýkrát zaznamenané mená daňovníkov (hláv jednotlivých hospodárstiev) a ich majetkové pomery. Daň bola v Uhorsku viazaná na osobu daňovníka, nie na pozemky. Základom pre jej vymeranie boli usadlosti na urbárskej pôde (sessio, telek). Výška dane závisela od rozlohy usadlosti, na ktorej daňovník hospodáril.

Súpis bol vykonaný podľa obcí a sú v ňom uvedené nasledovné údaje: meno daňovníka, množstvo rolí (agrae), čerstvo kultivovaná zem (extirpaturae), lúky (pratae) a vinice (vineae) patriace k daňovníkovi. Použité jednotky sa rôznili – pri poliach sa môžeme stretnúť s jednotkou jutro (0,575 ha), alebo napr. gbel (cubulus – cca 0,4 hektára), lúky v koscoch (falcastrum – 28-46 árov), alebo vo vozoch sena (currus – 25 árov). Vinice sú udávané v kopáčoch (fossor – 2,7 áru). V súpise údajne nemusia byť uvedení podželiari (subinquilinus – nevlastnili ani dom).

Výhodou tohto súpisu je, že je dostupný on-line (v maďarčine) na adrese spoločnosti Arcanum, ktorá digitalizuje zbierky Maďarského národného archívu v Budapešti (MOL) – na stránke www.arcanum.hu/mol (doplnené: v súčasnosti na uvedenom linku nie sú dostupné skeny jednotlivých listov súpisu pod. Skeny, vrátane transskripcie, nájdete v súčasnosti na adrese http://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras )

1880 – 1910 počty obyvateľov Oščadnice

Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska 1880 - 1910 (súbor pdf, veľkosť 7.8MB)

Demografia 1991 - 2001 Oščadnica

Mestká a obecná štatistika (www.statistics.sk)

Veľa zaujímavých a fundovaných informácií o ľuďoch na Kysuciach sa nachádza na stránkach: http://www.kysucke.info/panstva.html