EU projekty

EU PROJEKTY

1.mája 2004 vstúpila Slovenská republika do Európskej únie. Slovensko mohlo čerpať finančné prostriedky z rozpočtu EÚ ešte pred svojim vstupom. Jednalo sa o tzv. predvstupové fondy ( OUVERTURA, PHARE, CREDO,... ) súčasnosti sa nachádzame [...]

Rekonštrukcia cesty Biely kríž – Vreščovka - I. etapa 2006 - 2007

Projekt v objeme 1.000 tis. EUR obsahoval rekonštrukciu miestnej komunikácie v úseku Biely kríž – Rovne – Svancari – Vreščovka – Vreščovské sedlo vrátane opravy mostných objektov,ktorá sa uskutočnila v r. 2006 – 2007. Zároveň bolo vytvorené [...]

Zelený park Oščadnica 2004 - 2009

Realizáciou projektu  v r. 2004 – 2009 v objeme 3.000 tis. EUR došlo k vybudovaniu a k modernizácii základnej infraštruktúry v obci Oščadnica, ktorá je nevyhnutná pre slušný život ľudí dnes  ako aj zajtra. Vyasfaltované boli  miestne [...]