EU projekty

Lesopark pri KG - revitalizácia 2007

V roku 2007 Obec Oščadnica v spolupráci s Kysuckou galériou realizovala úspešný projekt revitalizácie lesoparku spolufinancovaného EÚ v objeme 300 tis. EUR Terénne a parkové úpravy areálu lesoparku vrátane nákupu motorovej kosačky, [...]

Cyklotrasy a Zelená cesta 2006 - 2007

V roku 2006 bola v katastri obce Oščadnica vďaka úspešnému grantu v sume 10 tis. EUR naprojektovaná a vytvorená  Mgr. V. Pekárom základná sieť cyklotrás ( červená, modrá, zelená, žltá ) Tieto cyklotrasy nadväzovali na existujúcu Kysuckú [...]

Futbalový areál TJ Tatran 2004

Vďaka tomu, že Obec Oščadnica úspešne získavala finančné prostriedky na potrebné kapitálové výdavky obce z prostriedkov EÚ, mohla si dovoliť z vlastných zdrojov generálnu rekonštrukciu futbalového areálu TJ Tatran Oščadnica. Generálna [...]

Multifunkčné ihrisko 2008 - 2009

Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a s osvetlením pri ZŠ NK V roku 2008 Obec Oščadnica získala dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu malého futbalového ihriska v objeme 40 tis. EUR. Obec priložila svojich 40 tisíc EUR a vybudovali sme [...]

Unimog 400 + Multifunkčná plocha 2009 - 2012

Odkúpením pozemku pod Starou farou v r. 2003 od r.k. cirkvi získala obec unikátny priestor. Vďaka úspešnému europrojektu z r. 2009 získala Obec Oščadnica 650 tisíc EUR za ktoré vybudovala multifunkčnú trávnatú plochu a zakúpila univerzálne [...]

Infobody 2007

Vďaka projektu EÚ s rozpočtom 180 tis. EUR sme umiestnili na piatich miestach v obci najmodernejší systém elektronických informátorov - tzv. infobody. V čase svojej inštalácie - v roku 2007 - bolo na Slovensku celkovo 10 takýchto infobodov [...]