EU projekty

Separovaný zber

Vďaka projektu separovaného zberu, ktorým obec získala v roku 2008 cca 130 tis. EUR sme zakúpili moderný, výkonný traktor John Deer vrátane snehového pluhu, snehovej frézy, manipulačných nadstavcov, vlečky ,lisu na druhotné suroviny a [...]

Základná škola Nižný koniec

Základná škola bola postavená v roku 1969. V  rokoch 2008/2009 boli na tejto škole postupne realizované nasledovné investičné aktivity, ktoré boli financované ako z vlastných prostriedkov obce, tak z účelových dotácií zo strany [...]

Materská škola Ústredie

Generálna rekonštrukcia , nadstavba o jedno poschodie a modernizácia v objeme 600 tis. EUR sa uskutočnila v roku 2007 vrátane novej vodovodnej prípojky, plynofikácie a modernizácie ČOV. Budova škôlky slúži nielen pre pre škôlkárov, ale aj [...]

Materská škola Píla

Opäť vďaka úspešnému europrojektu v objeme 300 tis. EUR sme v roku 2009 uskutočnili generálnu rekonštrukciu a modernizáciu Materskej školy, vrátane celého areálu s detským ihriskom, plynovej kotolne a vnútorného vybavenia. V krásnom [...]

Základná škola Ústredie

Základná škola v Ústredí bol v čase svojho vzniku v r. 1949 najmodernejšia v bývalom Československu. Bolo tu ústredné kúrenie, splachovacie toalety, moderné presvetlené učebne, telocvičňa. Po 60 - tich rokoch v r. 2009 sa obci podarilo [...]

Zdravotné stredisko

Generálna rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska vrátane prístrojového vybavenia pre lekárov sa uskutočnila na základe úspešného europrojektu. Obec vypracovala a predložila tento projekt už  v r. 2009 avšak nebol schválený. [...]