Zelený park Oščadnica 2004 - 2009

Realizáciou projektu  v r. 2004 – 2009 v objeme 3.000 tis. EUR došlo k vybudovaniu a k modernizácii základnej infraštruktúry v obci Oščadnica, ktorá je nevyhnutná pre slušný život ľudí dnes  ako aj zajtra.

Vyasfaltované boli  miestne komunikácie v dĺžke cca 20 km, ukončila sa plynofikácia častí Závozy a Laliky, pitná voda sa stala dostupnou pre ľudí žijúcich od Centra až po Ústav, pre bezpečnosť chodcov bol vybudovaný chodník v dĺžke 4 km, pre bezpečný pohyb občanov a cyklistov bola vytvorená zelená cesta pozdĺž rieky v dĺžke 10,5 km.