Zdravotné stredisko

  • Generálna rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska vrátane prístrojového vybavenia pre lekárov sa uskutočnila na základe úspešného europrojektu.
  • Obec vypracovala a predložila tento projekt už  v r. 2009 avšak nebol schválený. Projekt bol opätovne predložený v marci 2010 a tentoraz bola obec úspešná.
  • Na celkovú generálnu rekonštrukciu a modernizáciu Zdravotného strediska od strechy až po podlahu, rozvody, kotolňu a kúrenie, vrátane prístrojového vybavenia pre lekárov obec získala 800 tis. EUR.
  • Stavebné práce boli ukončené v lete 2012
  • Zdravotné stredisko, ktoré bolo postavené v roku 1972 sa tak po40-tich rokoch dočkalo generálnej rekonštrukcie a modernizácie.

Bola potrebná rekonštrukcia a modernizácia ZS?