Unimog 400 + Multifunkčná plocha 2009 - 2012

  • Odkúpením pozemku pod Starou farou v r. 2003 od r.k. cirkvi získala obec unikátny priestor.
  • Vďaka úspešnému europrojektu z r. 2009 získala Obec Oščadnica 650 tisíc EUR za ktoré vybudovala multifunkčnú trávnatú plochu a zakúpila univerzálne vozidlo na údržbu komunikácií Unimog 400.
  • Táto trávnatá plocha so špeciálnou úpravou mala zaručiť univerzálnosť jej využitia na parkovanie vozidiel počas sviatkov, na športovanie mladých ľudí ako aj na usporadúvanie vhodných kultúrnych podujatí. Výsadba stromov a kríkov po obvode tejto plochy mali postupne premeniť toto miesto na zelený park.
  • Žiaľ použitím nevhodných štrkovitých materiálov ako výplne vrchnej vrstvy plochy cieľ projektu nebol dosiahnutý. Takáto práca nemala byť koncom roka 2011 skolaudovaná. Na snímke jasne vidieť hranicu oddeľujúcu použitý nevhodný materiál.
  • Unimog 400 - rovnako aj pri verejnom obstarávaní na toto špeciálne vozidlo v r. 2012 boli urobené závažné chyby, výsledkom ktorých bolo nadobudnutie vozidla s príslušenstvom, ktoré nezodpovedá schválenému projektu a schváleným financiám. Absencia schválenej zametacej nadstavby, ktorá mala umožňovať aj polievanie ciest, absencia čelného ramena na ktoré sa dajú použiť viaceré nadstavby vrátane čelnej agresívnej kefy, absencia trojstranne sklápacej korby, absencia 5-teho rezervného kolesa,... je to veľká škoda. Obec mohla získať vozidlo, ktoré by určite všestranne slúžilo potrebám jej obyvateľov po dlhé roky. Nestalo sa tak a tak má obec v garáži vozidlo, ktoré sa objaví na miestnych cestách iba párkrát do roka. Škoda!

Súhlasím s vytvorením multifunkčnej trávnatej plochy pod Starou farou?