Separovaný zber

  • Vďaka projektu separovaného zberu, ktorým obec získala v roku 2008 cca 130 tis. EUR sme zakúpili moderný, výkonný traktor John Deer vrátane snehového pluhu, snehovej frézy, manipulačných nadstavcov, vlečky ,lisu na druhotné suroviny a veľkoobjemových kontajnerov.
  • Používanie tohto mechanizmu umožnilo obci výrazne skvalitniť ako zber a zvoz separovaného odpadu, tak aj úpravu a zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Páči sa mi ten nový traktor?