Rekonštrukcia Námestia Martina Bernáta – I. etapa 2006 -

Realizáciou projektu v objeme 1.300 tis. EUR došlo k vybudovaniu I. etapy námestia v centre Obce Oščadnica. Projekt bol vypracovaný v rokoch 2006 – 2009. Stavebné práce začali v 08/2010.