Rekonštrukcia cesty III. triedy Centrum - Laliky

  • Projekt rekonštrukcie cesty III. triedy v úseku Centrum - Vyšný koniec, vznikol ako spoločné dielo VÚC ŽSK a Obce Oščadnica v roku 2009
  • V marci 2010 bola žiadosť predložená na schválenie a koncom roku 2010 ( 17. 11. 2010 ) aj schválená s rozpočtom 1 400 tis. EUR. Následné verejné obstarávanie bolo ukončené v roku 2011 a v novembri 2011 sa zrealizovali rekonštrukčné práce tejto dôležitej ceste.

Som spokojný s kvalitou rekonštrukcie?