Protipovodňová úprava toku Dedovka

  • Projekty na protipovodňovú úpravu toku Dedovka obec vypracovala v roku 2009 a žiadosti o eurofinancie obec predložila v roku 2010 a to až do dvoch fondov ( PL-SK cezhraničná spolupráca a OPŽP )
  • Projekt bol úspešný v PL-SK cezhraničnej spolupráci s tým, že pre aktuálny nedostatok financií bol zaradený do zásobníka projektov. Z tohto zásobníka bol vybraný koncom roku 2013. Žiaľ do súčasnej doby obec Oščadnica neukončila proces verejného obstarávania a tak je otázne, či sa vcôbec podarí realizovať tento potrebný projekt , alebo či obec príde o cca 900 tis. EUR.

Úprava toku Dedovky je potrebná?