Protipovodňová úprava koryta rieky Oščadničanka v úseku od Kozovho mostu po most Zagrapa

  • Projekt protipovodňovej úpravy koryta rieky Oščadničanka v úseku od Kozovho mosta po most Zagrapa na 100 ročnú vodu, bol vypracovaný v roku 2009, ako výsledok spolupráce Obce Oščadnica a SVP š.p. Piešťany
  • V rámci OPŽP , kde bol v marci 2010 tento projekt podaný, bol aj schválený  v objeme 1 400 tis. EUR
  • Do dnešného dňa žiaľ ešte nebol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa tejto stavby. Ak sa tak nestane do konca roka 2014, tak s najväčšou pravdepodobnosťou projekt bude zrušený. Čo bude obrovská škoda!

Ak sa projekt nerealizuje, bude to škoda?