Multifunkčné ihrisko 2008 - 2009

  • Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a s osvetlením pri ZŠ NK
  • V roku 2008 Obec Oščadnica získala dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu malého futbalového ihriska v objeme 40 tis. EUR.
  • Obec priložila svojich 40 tisíc EUR a vybudovali sme za 80 tisíc EUR veľké multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a s osvetlením
  • Obec zriadila funkciu správcu ihriska, ktoré sa stalo ideálnym miestom pre športovanie oščadničanov počas celého roka.
  • Výstavba sa uskutočnila v období 11/2008 - 04/2009.

Už si športoval na tomto ihrisku?