Infobody 2007

  • Vďaka projektu EÚ s rozpočtom 180 tis. EUR sme umiestnili na piatich miestach v obci najmodernejší systém elektronických informátorov - tzv. infobody.
  • V čase svojej inštalácie - v roku 2007 - bolo na Slovensku celkovo 10 takýchto infobodov ( Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Donovaly ) pričom 5 v Oščadnici.
  • Infobod umožňoval za pomoci internetového pripojenia cez PC s dotykovou obrazovkou užívateľom využívať všetky informácie prostredníctvom internetu, pričom v okolí infobodu sme vytvorili bezplatnú WIFI zónu.
  • v každom infobode bola zriadená aj bezplatná telefónna linka, ktorá umožňovala telefonické spojenie s ubytovacími zariadeniami nachádzajúcimi sa na reklamných plochách infobodu.
  • Infobody boli situované do lokalít: Nižný koniec - škola, Námestie, Biely kríž, Rovne - škola, Laliky.

Využili ste informácie nachádzajúce sa v infobode?