Futbalový areál TJ Tatran 2004

  • Vďaka tomu, že Obec Oščadnica úspešne získavala finančné prostriedky na potrebné kapitálové výdavky obce z prostriedkov EÚ, mohla si dovoliť z vlastných zdrojov generálnu rekonštrukciu futbalového areálu TJ Tatran Oščadnica.
  • Generálna rekonštrukcia futbalového areálu TJ Tatran 2004 obsahovala :
  • výrub všetkých stromov na svahu v areáli, pretože tienili hraciu plochu a ohrozovali bezpečnosť návštevnikov a hráčov
  • odbagrovanie celej hracej plochy do hĺbky 1 m a navezenie riečneho štrku z polderu u Žolnov + ornice z farskej záhrady
  • pokládka zakúpených drnov kvalitnej trávy od fa Richter. Súčasne s nami predával Richter nový trávnatý koberec aj pre veľkoklub Inter Miláno
  • náter oplotenia
  • nové pletivo za bránami
  • obloženie betónového oporného múru osb doskami + reklamnými panelmi.
  • Všetky práce boli vykonané vlastnými zamestnancami Obce Oščadnica a dobrovoľníkmi.
  • Zároveň sme zakúpili lavice , z ktorých sme plánovali vytvoriť tribúnu na sedenie pre 200 divákov. Žiaľ vzhľadom na dôležitejšie a závažnejšie veci sme už zhotovenie tejto tribúny nerealizovali.